TCO Certified เผยพัฒนาการและความท้าทายสภาพการทำงานในโรงงานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

You are here:/TCO Certified เผยพัฒนาการและความท้าทายสภาพการทำงานในโรงงานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

TCO Certified เผยพัฒนาการและความท้าทายสภาพการทำงานในโรงงานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

TCO Certified ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ไอที เปิดเผยในรายงานฉบับใหม่ถึงความคืบหน้า รวมทั้งความท้าทายต่างๆที่ยังคงปรากฏให้เห็นในสภาพการทำงานของโรงงานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

รายงานซึ่งมีชื่อว่า Impacts and Insights ได้ทำการวัดผลต่างๆที่เกิดขึ้นในปี 2559 ตามเกณฑ์การประเมินชุดใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าของแบรนด์มีความรับผิดชอบต่อสภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น ให้มีการจัดการทำแผนงานเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals) และให้มีการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยมากขึ้น การประเมินและรับรองตามเกณฑ์ปัจจุบันของ TCO Certified ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพ.ย. 2558 นั้น เน้นให้เจ้าของแบรนด์มีความรับผิดชอบโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงาน

กรณีศึกษาจากเจ้าของแบรนด์ 16 รายได้แสดงให้เห็นถึงสภาพการทำงานที่ดีขึ้นในโรงงานที่ผลิตสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยเมื่อเทียบกับปี 2556 พบว่ามีการปรับปรุงสภาพการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การเลือกปฏิบัติ และ เสรีภาพในการสมาคม

Sören Enholm ซีอีโอของ TCO Development กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องสำคัญๆเหล่านี้ เช่น การเลือกปฏิบัติและการบังคับใช้แรงงานในโรงงานที่ผลิตสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือการทำงานล่วงเวลามากเกินไป ดังนั้น แม้ในปี 2559 จะมีการปรับปรุงดีขึ้นบางด้าน แต่เราจะต้องให้ความสนใจและใส่ใจเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป”

ห่วงโซ่อุปทานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก “เจ้าของแบรนด์ควรที่จะต้องมีความรับผิดชอบโดยรวมเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการติดตามผลโดย TCO Development ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวก อันเนื่องมาจากเจ้าของแบรนด์มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้” Bjorn-Erik Lonn ประธานเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลก (Global Ecolabelling Network: GEN) กล่าว

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปยังนำมาซึ่งการการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ไอที ซึ่งเราไม่อาจทราบได้ถึงผลกระทบทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมของสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ TCO Certified จึงยอมรับเฉพาะสารหน่วงไฟที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย

ผู้ซื้อและผู้ผลิตสินค้าไอทีต่างใช้ TCO Certified เพื่อการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น ดังเช่นที่ Enholm ได้กล่าวว่า “ผู้ซื้อถือเป็นกุญแจสำคัญ ขณะที่เจ้าของแบรนด์ก็ทราบดีถึงข้อนี้ ดังนั้น การที่ผู้ซื้อต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโดย TCO Certified นั่นหมายความว่า ผู้ซื้อได้ส่งข้อความเกี่ยวกับความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปยังอุตสาหกรรมโดยตรง”

ด้าน Lonn ทิ้งท้ายว่า “ในบรรดาสมาชิกเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมของ GEN นั้น TCO Certified ถือเป็นแนวหน้าในการประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์”

อ่านและดาวน์โหลดรายงานได้ที่

เกี่ยวกับ TCO Certified

TCO Certified คือมาตรฐานรับรองความยั่งยืนสำหรับผลิตภัณฑ์ไอที ซึ่งช่วยให้องค์กรทั่วโลกสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีความรับผิดชอบ ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เราได้มอบแนวทางต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงและตอบรับกับความท้าทายด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ TCO Certified ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ โรงงานและเจ้าของแบรนด์ ทั้งก่อนและหลังการออกใบรับรอง

เกี่ยวกับ GEN

เครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลก (Global Ecolabelling Network: GEN) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการออกฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14024 Type 1 Ecolabel ทั้งนี้ GEN ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2537 และมีเครือข่ายสมาชิกกว่า 30 ราย ใน 60 ประเทศ

ติดต่อ

ยุโรป / เอเชีย – Gabriella Mellstrand
gabriella.mellstrand@tcodevelopment.com
+46706358351

อเมริกา – Clare Hobby
clare.hobby@tcodevelopment.com
+13108018769

2017-03-06T09:58:58+00:00 28 February, 2017|Categories: Pressrelease|