- krav översikt

Miljömässiga och sociala frågor krav med direkt påverkan

TCO Certified är det bästa verktyget för alla organisationer som vill utnyttja sitt inflytande på IT-produkten leverantörskedjan på ett trovärdigt sätt. krav är omfattande och omfattar både miljömässigt och socialt ansvar i leverantörskedjan och under IT-produktens hela livscykel.

Att driva förändring där det är viktigast

krav går längre än lagstiftning och industristandarder för att utmana IT-industrin och driva på utvecklingen. En ny generation av nya och uppdaterade krav utvecklas vart tredje år för att driva fram stegvisa förändringar och driva hållbarhet där det är viktigast. krav områden omfattar skadliga ämnen, cirkularitet, socialt ansvarsfull tillverkningen , miljömässigt ansvarsfull tillverkningen , miljömässigt , och mycket mer.

Bevisa dina hållbarhetsinsatser och undvik greenwashing

Med certifierade produkter vet du vad du får. Alla krav gäller globalt och certifierade produkter måste uppfylla alla krav för sin produktkategori. Överensstämmelsen kontrolleras alltid oberoende. På så sätt undviker du greenwash och slipper förlita dig på obekräftade produktpåståenden. Istället kan du ta upp hållbarheten hos produkter och deras leveranskedjor på ett trovärdigt sätt.

Vetenskapsbaserad och öppen utvecklingsprocess

krav i TCO Certified är vetenskapligt grundade och utvecklas i en öppen process tillsammans med vårt internationella nätverk av intressenter som omfattar användare, inköpare, varumärken, tillverkare, icke-statliga organisationer, forskare och sakkunniga. TCO Certified klassificeras som en typ 1 miljömärkning och våra processer och verifiering uppfyller kraven i ISO 14024. TCO Development är opartisk under verifiering -processen.

Sammanfattning av krav på TCO Certified, generation 9