Joost de Kluijver (oprichter van Closing the Loop) vertelt hoe zijn jonge organisatie met Ingram Micro heeft samengewerkt om een 'groene' dienst te implementeren die de industrie verandert, bekend als Waste Compensation.

Deze case maakt deel uit van de reeks best practices van Circular Electronics Day 2021. Meerdere organisaties staan achter dit initiatief dat op 24 januari plaatsvindt met als doel organisaties en consumenten aan te moedigen om op een meer verantwoorde manier met elektronica om te gaan.

Wat is de rol van vernieuwers zoals Closing the Loop in het verduurzamen van de tech industrie?

Wij geloven dat de tech-industrie het potentieel heeft om circulariteit - een nogal abstract en complex onderwerp - relevant te maken voor elke persoon op de wereld door hun mobiele apparaten afvalvrij te maken. Wij bieden gebruikers, kopers en verkopers van apparaten een eenvoudige manier om de verspilling te compenseren van het product dat ze kopen en gebruiken.

Om circulariteit een kickstart te geven, is het echt belangrijk om de mogelijkheden te laten zien die nu al beschikbaar zijn. Ons partnerschap met Ingram Micro is een geweldig voorbeeld van hoe techgiganten kunnen samenwerken met innovatieve bedrijven die al manieren bieden om groene, of 'circulaire' IT te implementeren. Aanbod dat vrij eenvoudig en op een pragmatische manier kan worden geïmplementeerd, helpt de industrie en haar klanten om met de transitie aan de slag te gaan.

Waarom heeft Ingram Micro besloten om samen te werken met Closing the Loop?

Ingram Micro zorgt ervoor dat hun bedrijfseigendom notebooks een verantwoord verwijderingsproces doorloopt. De notebooks die aan hun klanten worden doorverkocht en uiteindelijk worden weggegooid, kunnen echter als afval eindigen. Door afvalcompensatie te implementeren, geeft Ingram Micro hun notebooks een tweede, derde of vierde leven en zorgt ervoor dat een gelijkwaardige hoeveelheid elektronisch afval uit de wereldwijde afvalstroom wordt verwijderd. Op deze manier verlengt Ingram Micro niet alleen de levensduur van hun gebruikte elektronische apparaten, maar dragen ze ook bij aan een wereldwijde circulaire economie. Hun hergebruikprogramma wordt 'closed-loop'.

Wat zijn de voordelen van de invoering van afvalcompensatie?

Het afvalcompensatiemodel van Closing the Loop is slim, omdat het elektronisch afval vermindert op plaatsen waar dat het hardst nodig is. Ons werk vergroot het hergebruik van schaarse hulpbronnen. Wanneer gebruikte apparaten worden doorverkocht, weten we niet of ze uiteindelijk als afval eindigen, en Afvalcompensatie helpt voorkomen dat een situatie ontstaat waarin schaarse hulpbronnen worden verspild. Dit is een geweldige eerste stap in een lange en uitdagende reis om de manier waarop met elektronica wordt omgegaan te verbeteren. Dat gezegd hebbende: hergebruik is geweldig, geen twijfel mogelijk. Wij maken het alleen nog beter, door het afvalvrij te maken.

Wat zijn uw aanbevelingen als bedrijven om te beginnen?

Ten eerste, besef dat het gemakkelijk en kosteneffectief kan zijn! Ga op zoek naar mogelijkheden die er al zijn. Veel innovaties om bestaande IT-processen groener of afvalneutraal te maken zijn al op de markt. Kijk eens rond, ook buiten je eigen bedrijf, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij circulaire dienstverleners, groene startups of door je leveranciers te vragen welke groene innovaties zij kennen (liefst buiten hun eigen portfolio). Uiteindelijk moeten we allemaal duurzame oplossingen implementeren, dus zoek naar manieren om te beginnen. Maar begin eenvoud