Hier wordt verduidelijkt hoe merkeigenaars kunnen aantonen dat zij voldoen aan criterium 1.1 wanneer het product wordt geleverd zonder een volledige handleiding op papier.

Wij hebben geconstateerd dat er een tendens bestaat om geen volledige papieren handleidingen meer bij het product te voegen. Wij staan volledig achter deze verandering, maar dit heeft gevolgen voor de manier waarop de merkeigenaars kunnen aantonen dat zij voldoen aan criterium 1.1, informatie aan de eindgebruikers.