Hier wordt verduidelijkt hoe merkeigenaars kunnen aantonen dat zij aan criterium 1.1 voldoen wanneer het product wordt geleverd zonder een volledige handleiding op papier.

We hebben gezien dat er een trend is om geen volledige papieren handleidingen meer bij het product te leveren. Wij staan volledig achter deze verandering, maar dit heeft gevolgen voor de manier waarop de merkeigenaren kunnen aantonen dat zij voldoen aan criterium 1.1, informatie aan de eindgebruikers.

Punt 1.1.1.a van dit criterium luidt:

a. Het informatiedocument voor eindgebruikers moet worden opgesteld in het Engels of in de lokale
taal van het land waar het product zal worden verkocht. Het moet bij het
product op ten minste een van de volgende wijzen vergezellen:

  1. Als een afzonderlijk gedrukt of digitaal document.
  2. Opgenomen in een gedrukte of digitale gebruikershandleiding.
  3. Als een apart digitaal document dat gehost wordt op de website van de merkeigenaar. Een directe link naar het document moet worden opgenomen in de hierboven vermelde gedrukte of digitale gebruikershandleiding.