Vanwege de COVID-19-pandemie heeft TCO Development besloten de termijnen voor audits met 12 maanden te verlengen.

De COVID-19 pandemie blijft grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid voor auditdienstverleners om inspecties uit te voeren. TCO Development heeft de situatie de afgelopen 12 maanden gevolgd in samenspraak met lokale deskundige auditdienstverleners, merkeigenaren en fabrikanten, terwijl wij onze eis dat onafhankelijke audits worden ingediend vóór de vastgestelde vervaldata in 2020, kracht bijzetten.

In 2020 hebben de noodzakelijke bewegingsbeperkingen die door landen zijn opgelegd om de pandemie in te dammen, invloed gehad op de mogelijkheid om fabrieken effectief te controleren en om de deadlines voor naleving te halen. Alle werknemers hebben recht op veilige en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden volgens de criteria van TCO Certified en dit strekt zich uit tot onze verantwoordelijkheid bij het beperken van het risico dat controleurs en werknemers worden blootgesteld om onze controletermijnen te halen.