Als onderdeel van criterium 8.2, E-waste management, moet het e-waste management template elk jaar tegen eind augustus worden ingevuld en ingediend. Het e-waste management template heeft betrekking op alle markten waar gecertificeerde producten worden verkocht.

Merk ook op dat met TCO Certified, generation 9 de rapportage van productievolumes van producten nu is opgenomen in het template voor e-afvalbeheer. (In TCO Certified, generation 8 was dit onderdeel van criterium 1.3.) Voor de rapportage over productievolume kan de merkeigenaar de gegevens voor elk productmodel afzonderlijk rapporteren, of een geaggregeerd cijfer voor elke productcategorie indienen.

De e-waste management template wordt geëvalueerd en geüpload naar TCO Certified Portal door een erkende verificateur. U kunt de status van het e-waste management template controleren in de "SRM" sectie op TCO Certified Portal.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via certification@tcodevelopment.com.

Alle updates en wijzigingen

Nieuws, testmethoden en verduidelijkingen.

Heb je vragen?

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft.