Een van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de nieuwe generatie TCO Certified is een nieuwe aanpak om het gehalte aan gevaarlijke stoffen in computers, beeldschermen en andere elektronische apparaten te verminderen. In plaats van zich alleen op verboden stoffen te concentreren, wordt in het ontwerp voorgesteld een lijst van aanvaarde stoffen toe te voegen, waarin stoffen worden vermeld die als veiliger alternatieven zijn beoordeeld en verklaard.

Niet-gehalogeneerde stoffen. Behoefte aan betere informatie

Gehalogeneerde vlamvertragers - een bevestigd gevaar voor de menselijke gezondheid