Ketenverantwoordelijkheid is een voortdurende uitdaging in de IT-industrie, en een hoeksteen van TCO Certified. TCO Development's CEO Sören Enholm legt uit waarom voortdurende controle en observaties door onafhankelijke partijen de sleutel zijn tot het stimuleren van meer verantwoorde praktijken.

Deze tekst is een uittreksel uit het rapport Impacts and Insights 2019.

Sören Enholm - TCO Development

Sören Enholm, TCO Development

"

Ons doel met TCO Certified is om een systematische aanpak te bieden voor veiligere, meer verantwoorde praktijken, van grondstoffenwinning tot eindassemblage. De IT-industrie is steeds meer betrokken bij en zich bewust van duurzaamheidskwesties. Merkeigenaars controleren hun productiesites vaak aan de hand van een gedragscode, maar een uitdaging is dat non-conformiteiten niet altijd worden gecorrigeerd.

Da