Dit is een oud persbericht en de informatie kan verouderd zijn.

Hier vindt u onze laatste persberichten

Elektronica- en IT-producten worden grotendeels vervaardigd onder zware arbeidsomstandigheden in prijsdrukkende toeleveringsketens. Deze onder druk staande omstandigheden hebben geleid tot excessieve overuren, onveilige werkomgevingen en andere negatieve resultaten voor werknemers. Nu sommige merken vooruitgang laten zien in de richting van meer verantwoorde praktijken, is het van vitaal belang dat organisaties die IT-producten kopen instrumenten zoals de nieuwe EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten gebruiken om het streven naar een duurzamere productie van elektronica voort te zetten.

Verschillende IT-merken zijn begonnen met een grotere betrokkenheid bij sociale en milieuverantwoordelijkheid. Uit een nieuw rapport van TCO Development blijkt dat 17 merken hun inspanningen voor de invoering van gedragscodes en corrigerende maatregelen hebben opgevoerd door te werken met het gestructureerde platform van TCO Certified, onder leiding van duurzaamheidsorganisatie TCO Development.

Niclas Rydell van TCO Development licht toe: "Sinds de invoering van sociale verantwoordelijkheidscriteria in het TCO Certified programma zien we een meer open dialoog tussen merken en leveranciers en een groter merkbewustzijn van wat er in de toeleveringsketen gebeurt."

Door bij de selectie van IT-producten prioriteit te geven aan maatschappelijk verantwoorde productie, kunnen inkopers merken rechtstreeks beïnvloeden in de richting van voortdurende verbeteringen. De nieuwe EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten dwingt kopers sociale en milieufactoren mee te laten wegen bij de aankoop van IT-apparatuur, en gebruik te maken van certificeringen om te controleren of producten aan deze eisen voldoen. "De uitdaging voor inkopers is hoe ze kunnen weten of de producten die ze kopen daadwerkelijk voldoen aan de duurzaamheidscriteria die ze hebben vastgesteld. TCO Certified biedt deze verificatie, en biedt zowel fabrikanten als inkopers het vertrouwen van een verificatie door een derde partij", besluit Niclas Rydell.

TCO Certified is een internationale certificering door een derde partij voor de duurzaamheid van IT-producten. De criteria op TCO Certified hebben betrekking op ecologische en sociale risico's gedurende de gehele levenscyclus van IT-producten. Deze unieke mix van criteria maakt TCO Certified 's werelds meest uitgebreide certificering door een derde partij voor IT-producten.

Lees meer:

Vooruitgang en uitdagingen als IT-merken werken aan verantwoorde productie

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094