Economische maatregelen zijn een doeltreffende manier om veranderingen teweeg te brengen, bijvoorbeeld door het gehalte aan gevaarlijke stoffen in onze producten en het milieu te verminderen. De Zweedse regering overweegt momenteel een voorstel om een belasting in te voeren op bepaalde consumentenproducten, waaronder elektronica, die potentieel gevaarlijke chemische stoffen bevatten.

Hoewel wij het idee van financiële maatregelen om het gebruik van gevaarlijke stoffen af te schaffen kunnen steunen, zijn wij van mening dat het huidige voorstel voor een "chemicaliënbelasting" in twee opzichten de plank misslaat:

1. Het vermogen om bij de produktie van produkten af te zie