Dit opiniestuk is gepubliceerd door GreenBiz

Door de levenscyclus van IT-producten zoals notebooks anders te beheren, kan uw organisatie enkele van 's werelds meest urgente duurzaamheidskwesties aanpakken.

Tegenwoordig draagt onze manier van produceren en gebruiken van informatietechnologie bij tot duurzaamheidsproblemen zoals het overmatig gebruik van schaarse, natuurlijke hulpbronnen en de massale blootstelling van mens en milieu aan gevaarlijke stoffen.

De circulaire economie biedt krachtige oplossingen om deze problemen aan te pakken. Dit artikel gaat over hoe uw organisatie IT-producten, met name notebooks, op een circulaire manier kan inkopen en beheren - een strategie die de duurzaamheidsagenda van uw bedrijf ten goede kan komen en die ook financiële voordelen kan opleveren.

Verlenging van de levensduur van producten vermindert de CO2-uitstoot

Een belangrijk uitgangspunt van het bedrijfsmodel van de circulaire economie is om producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden. Dit is zeker iets om over na te denken als het gaat om de notebook computers die uw organisatie aanschaft en gebruikt.

IT-producten zijn een bron van broeikasgassen gedurende hun hele levenscyclus - van productie tot distributie, gebruik en verwijdering. Om de beste manier te vinden om deze emissies te verlagen, moet u weten waar ze vandaan komen.

In het rapport "Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice" onderzoekt TCO Development de BKG-uitstoot van de productie, de distributie, het gebruik en de verwijdering van een notebookcomputer en hoe de aankoop van een nieuwe computer de BKG-uitstoot beïnvloedt, vergeleken met de verlenging van de levensduur van een bestaand apparaat.

De analyse concludeert dat het overgrote deel van de broeikasgassen wordt uitgestoten in de productiefase. Wanneer een notebook vier jaar wordt gebruikt, bedraagt de geschatte totale koolstofvoetafdruk 299 kilogram tijdens de levenscyclus. Hiervan wordt 79,8 procent van de broeikasgassen uitgestoten in de productiefase, 6,8 procent tijdens het vervoer, 13,2 procent in de gebruiksfase en 0,2 procent aan het einde van de levensduur.

Aangezien bijna 80 procent van de uitstoot plaatsvindt in de productiefase, zal een verlenging van de levensduur van een notebookcomputer duidelijk leiden tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Wanneer een notebook zes jaar wordt gebruikt in plaats van vier, daalt de uitstoot van broeikasgassen met 29 procent. Voor een organisatie met 1.000 werknemers betekent dit een vermindering van 216.250 kg over een periode van 10 jaar. Deze strategie bespaart ook natuurlijke hulpbronnen en voorkomt elektronisch afval.