Het is een positieve ontwikkeling dat er initiatieven op de markt zijn om de IT-industrie duurzamer te maken. De productcertificering TCO Certified en de fabrikant Fairphone bieden beide de mogelijkheid om smartphones te kiezen die rekening houden met sociale en milieuaspecten. Het rapport waarin Fairphone zij-aan-zij wordt vergeleken met TCO Certified Smartphones is echter enigszins misleidend.

In juli werd een vergelijking gepubliceerd waarin de criteria voor TCO Certified Smartphones en het duurzaamheidsbeleid van fabrikant Fairphone werden vergeleken. Het rapport is opgesteld door SOMO tegen een Nederlands MVO-platform. Opmerkelijk is dat TCO Certified een duurzaamheidscertificering is voor IT-producten die ook gebaseerd is op het belang van goede ergonomie en een laag energieverbruik op de werkplek. Fairphone daarentegen is een Nederlands merk dat vooral conflictvrije smartphones maakt, en dat ook andere belangrijke levenscyclusaspecten in aanmerking neemt.

Waarin verschillen Fairphone en TCO Certified van elkaar?

De fabrikant Fairphone maakt gebruik van een kleinschalig productieproces, waardoor ze een ongeëvenaarde controle hebben over hun productie- en leveranciersketen. Dit is zeer ongebruikelijk in de industrie. Net als Fairphone willen wij met onze certificering de IT-industrie beïnvloeden in de richting van meer duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Het doel van de productcertificering TCO Certified is om criteria vast te stellen die de IT-industrie en inkopers helpen om te gaan met duurzaamheidsuitdagingen die verband houden met de productie, het gebruik en het afdanken van IT-producten.

In tegenstelling tot Fairphone werken wij via onze certificering met meer productcategorieën dan alleen smartphones, en de meeste IT-producten die wij certificeren worden in grote hoeveelheden geproduceerd. Opgeschaalde productie leidt tot een grotere complexiteit en meer uitdagingen die soms moeilijk te controleren zijn. Door voortdurend criteria te ontwikkelen, wil TCO Certified bijdragen aan voortdurende sociale en milieuverbeteringen.

Wij beschouwen het merk Fairphone als een pionier, en zij doen goed werk. In de toekomst hopen we dat alle IT-fabrikanten een soortgelijke controle tot diep in de toeleveringsketen hebben, en dat TCO Certified aan een dergelijk resultaat kan bijdragen. Het is goed dat de sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces onder de aandacht wordt gebracht. De toegenomen vraag van kopers naar IT-producten die voldoen aan duurzaamheidscriteria werkt als een stimulans voor de IT-industrie om hun producten en hun productieprocessen voortdurend te ontwikkelen zodat ze steeds meer voldoen aan duurzaamheidsfactoren. Zo kunnen we samen een duurzamere ontwikkeling van IT-producten bevorderen

Wil je meer weten over TCO Certified?
Neem contact met ons op voor meer informatie

Lees de vergelijking
Lees het commentaar van Fairphone over het rapport en de certificeringen
Lees meer over de criteria in TCO Certified