Van mineralen zoals tin, tantalum, wolfraam, goud en kobalt is bekend dat zij conflicten en schendingen van de mensenrechten in de hand werken. Mijnbouwmethoden zijn vaak zeer onveilig voor arbeiders. Clare Hobby, Global Director for Purchaser Engagement legt uit waarom betrokkenheid van meerdere belanghebbenden bij lokale ontwikkelingsprogramma's van vitaal belang is om het leven in kwetsbare mijnbouwgemeenschappen te verbeteren.

Deze tekst is een uittreksel uit het rapport Impacts and Insights 2019.

1

Clare Hobby, TCO Development

"

Dwangarbeid, kinderarbeid, geweld en corruptie zijn aanhoudende problemen voor veel mijnbouwgemeenschappen, waar milities en andere gewapende groepen het toezicht op en de productie van grotendeels ambachtelijke mijnbouwactiviteiten controleren. De werkomstandigheden zijn vaak onveilig en ongeregeld en leiden tot aantasting van het milieu, terwijl de opbrengsten van de mijnbouw worden gebruikt om verdere conflicten te financieren.

Conflictmineralen worden vaak illegaal verhandeld en regerende milities ondermijnen vaak vredesinspanningen om hun dominantie te handhaven. Het ontbreken van een sterke civiele samenleving en een democratische, stabiele regering laat een leegte achter waarin deze illegale organisaties blijven opereren en zowel het milieu als de plaatselijke bevolking bedreigen.

De wetgeving en andere voorschriften inzake conflictmineralen verschillen van land tot land. Sinds 2010 moeten Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen en hun toeleveringsketens hun bron van conflictmineralen bekendmaken overeenkomstig artikel 1502 van de Dodd-Frank Act. De EU-regelgeving heeft alleen gevolgen voor directe importeurs van ertsen en metalen in de EU, maar niet voor de mineralen in industrieproducten.

Een wereldwijde aanpak van verantwoorde mineraalwinning

Dit gebrek aan consistente regelgeving is duidelijk problematisch en wijst op de behoefte aan een wereldwijde, systematische aanpak van verantwoorde winning van mineralen. TCO Certified zet aan tot een meer verantwoorde winning van mineralen in alle landen waar de mijnbouwindustrie en de handel aanwezig zijn. Leveranciers moeten het betrekken van mineralen op verantwoorde wijze aanpakken, ongeacht waar ter wereld zij actief zijn.

2015 markeerde de eerste reeks criteria voor conflictmineralen in TCO Certified. Merkeigenaren hadden de mogelijkheid om zich ofwel aan te sluiten bij een groep met meerdere belanghebbenden die in de regio programma's uitvoer