Dit is een oud persbericht en de informatie kan verouderd zijn.

Hier vindt u onze laatste persberichten

Op 14 oktober vindt voor de tweede keer de Internationale E-waste Dag plaats, met als doel de belasting van het milieu door e-waste te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te sparen. Meer dan 100 organisaties uit 44 landen staan achter het initiatief om recycling van e-waste aan te moedigen.

Elk jaar wordt wereldwijd vijftig miljoen ton e-afval geproduceerd. Veel daarvan wordt op een onveilige manier verwerkt, met vervuiling, gevaren voor de volksgezondheid en verlies van waardevolle eindige hulpbronnen tot gevolg. E-waste is 's werelds snelst groeiende afvalstroom en de meeste landen hebben moeite om deze enorme hoeveelheden afgedankte producten op een verantwoorde en hulpbronnenefficiënte manier te verwerken. In 2016 werd wereldwijd slechts 20 procent van het elektronisch afval gerecycled.

De Internationale Dag van het elektronisch afval vestigt de aandacht op het feit dat, terwijl de nadruk is gelegd op het inzamelen van producten, niet genoeg inspanningen zijn geleverd om infrastructuur op te bouwen voor de verwerking van het afval of de veilige terugwinning van gebruikte materialen. Dit heeft geleid tot een tekort aan faciliteiten waar e-afval veilig kan worden beheerd. In plaats daarvan wordt e-afval gemengd met restafval, waar het vaak wordt verbrand, gestort of geëxporteerd naar ontwikkelingslanden. E-waste exporteurs kiezen doorgaans bestemmingen zonder effectieve wetgeving die regelt hoe e-waste moet worden behandeld.

In deze landen worden producten door plaatselijke arbeiders, waaronder kinderen, zonder adequate beschermingsmiddelen handmatig uit elkaar gehaald, in de open lucht verbrand of in zuur opgelost - wat tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Elektronische producten bevatten een aantal toxische stoffen die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid, met gedocumenteerde risico's voor het zenuwstelsel, de longen en de nieren en verbanden met bepaalde vormen van kanker. Giftige residuen kunnen weglekken en de bodem, de lucht en het water verontreinigen, waardoor de omliggende ecosystemen, waar de plaatselijke gemeenschappen hun voedsel verbouwen, jagen en vissen, worden aangetast. De gevaarlijke stoffen worden ook via de lucht en de zee naar andere continenten verspreid.

Om e-waste te voorkomen, hanteert de wereldwijde duurzaamheidscertificering TCO Certified een circulaire aanpak voor de productie en consumptie van IT-producten. Door te eisen dat IT-producten duurzaam, repareerbaar, upgradebaar en recycleerbaar zijn, kunnen producten langer meegaan en kunnen materialen worden teruggewonnen.

"Er is niet één grote oplossing voor dit probleem - het gaat erom vele kleine stappen in de goede richting te nemen. Met TCO Certified, generation 8, wordt bijvoorbeeld het gebruik van gevaarlijke stoffen in IT-producten verminderd of geëlimineerd, om recycling van materialen mogelijk te maken wanneer het product het einde van zijn bruikbare leven heeft bereikt", zegt Andreas Rehn, Development Manager bij TCO Development, de organisatie achter TCO Certified.

Hij vervolgt:
"TCO Certified vereist ook dat belangrijke reserveonderdelen beschikbaar zijn en dat batterijen vervangbaar zijn, zodat we geen producten hoeven weg te gooien alleen omdat de batterij zijn capaciteit heeft verloren."