Een gedragscode en onafhankelijke fabrieksaudits kunnen helpen bij het structureren van de inspanningen om de omstandigheden in fabrieken te verbeteren en non-conformiteiten te identificeren. Maar om een blijvende verandering teweeg te brengen is een systematische, onafhankelijke controle nodig die de industrie verantwoordelijk houdt, samen met een voortdurende betrokkenheid van merkeigenaren die aanzet tot voortdurende verbetering.

1

Deze tekst maakt deel uit van ons recentste rapport, Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Het rapport helpt inkopers wereldwijd om de sociale en milieuaspecten van hun aankopen nauwkeurig te verifiëren.

DOWNLOAD RAPPORT

Met TCO Certified moeten fabrieksaudits worden uitgevoerd door SA8000- of RBA-hoofdauditors bij organisaties die zijn geaccrediteerd volgens ISO 17021. Zij zijn opgeleid om problemen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid in fabrieken - zowel kleine als grote - op te sporen. Wij interviewden twee fabrieksauditors, Lisa Xie en Felix Yu van TÜV Rheinland, over hun ervaringen vanaf de fabrieksvloer.

Wat zijn de belangrijkste elementen van uw methoden om ervoor te zorgen dat aan de criteria voor sociaal verantwoorde productie wordt voldaan?

- Onze audits van de sociale verantwoordelijkheid omvatten gewoonlijk inspecties ter plaatse, interviews met werknemers, controle van documenten en geselecteerde representatieve steekproeven. Dit alles om na te gaan of de fabriek voldoet aan de criteria inzake sociale verantwoordelijkheid.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in fabrieken die willen voldoen aan TCO Certified?

- Fabrieken die TCO Certified proberen na te leven, zullen gewoonlijk problemen in verband met de gezondheid en veiligheid van het personeel, onredelijke straffen en dwangarbeid verbeteren. Het management is zich ook beter bewust van de eisen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, en werknemers krijgen een duidelijker beeld van hun rechten.

Welke zekerheid biedt een audit aan kopers van IT-producten die gecertificeerd zijn volgens TCO Certified?

- Door audits van de sociale verantwoordelijkheid worden de prestaties van de leveranciers op het gebied van sociale verantwoordelijkheid geëvalueerd. Dit vermindert de risico's op het gebied van sociale verantwoordelijkheid, wat betekent dat de rechten en belangen van de werknemers worden beschermd. Het bevordert ook de voortdurende verbetering van het beheer van de sociale verantwoordelijkheid van d