Inkoopteams zijn in toenemende mate ansvarsfull om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de relevante regelgeving en het duurzaamheidsbeleid van hun organisatie. Zowel het hogere management als de belanghebbenden verwachten dat duurzame IT-inkoop verifieerbaar, meetbaar en onderbouwd is.

1

Deze tekst maakt deel uit van ons recentste rapport, Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Het rapport helpt inkopers wereldwijd om de sociale en milieuaspecten van hun aankopen nauwkeurig te verifiëren.

DOWNLOAD RAPPORT

Organisaties in de private en publieke sector met duurzaamheidsdoelstellingen worden aan een hogere bewijsstandaard gehouden, en aanbestedingen vormen daarop geen uitzondering. Daarom is het van essentieel belang om het risico op valse claims, greenwash en bluewash te beperken.

Inkopers wordt al lang gevraagd te vertrouwen op eigen verklaringen, maar nieuwe normen voor transparantie en verantwoordingsplicht dwingen hen om dieper te gaan. Nieuwe inkooprichtlijnen, interne doelstellingen van het management en verwachtingen van belanghebbenden leiden allemaal tot een grotere verantwoordelijkheid voor nauwkeurige impactrapportage in verband met inkoop. Dit betekent dat verschillende prioriteiten tegelijk moeten worden afgewogen: kostenverlaging, productprestaties, leveranciersbeoordelingen, sociale gevolgen, repareerbaarheid, upgradability en herbruikbaarheid zijn enkele voorbeelden.

Het risico dat verbonden is aan het vertrouwen op niet-geverifieerde duurzaamheidsclaims is reëel. In sommige gevallen hebben we vastgesteld dat fabrieken die een werkweek van 60 uur opgeven, in feite een werkweek van meer dan 80 uur blijken te hebben. In andere gevallen is bij controles in fabrieken die beweren over voldoende nooduitgangen te beschikken, gebleken dat sommige uitgangen op slot zitten of geblokkeerd zijn. We hebben ook onnauwkeurige informatie over de levensduur van de batterij ontdekt in productspecificaties voor notebookcomputers. Bij onafhankelijke tests is gebleken dat de capaciteit aanzienlijk lager is dan wat de merkeigenaar opgeeft. Het is duidelijk dat wanneer een koper wordt gevraagd op deze beweringen en verklaringen te vertrouwen, de risico's aanzienlijk zijn en zowel het merk als de winst van de organisatie kunnen beïnvloeden.

Voor IT-inkoop betekent dit dat leveranciers ook moeten beschikken over aantoonbaar strenge sociale en milieunormen die verband houden met het ingekochte product. Stakeholders eisen de zekerheid dat aankopen niet bijdragen aan schendingen van arbeidswetgeving in de toeleveringsketen, zoals kinderarbeid, of negatieve milieueffecten. Van IT-inkooporganisaties wordt tegenwoordig verwacht dat ze strategisch te werk gaan en bewijzen dat ze duurzaamheid bevorderen en risico's beperken.