Inkoopteams zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor de naleving van relevante regelgeving en het duurzaamheidsbeleid van hun organisatie. Zowel het hogere management als de belanghebbenden verwachten dat duurzame IT-inkoop verifieerbaar, meetbaar en onderbouwd is.