In de loop der jaren ben ik geduldiger geworden. Vroeger dacht ik "hoe moeilijk kan het zijn?", maar nu heb ik veel meer begrip voor de uitdagingen en de omvang van de verandering.

Saaier? Mogelijk.

Maar ik heb me gerealiseerd dat er waarde zit in langzaam en gestaag; en ik bouw liever iets met een stabiele basis dan een kaartenhuis.

Omdat TCO Development's visie is dat alle IT-producten een duurzame levenscyclus moeten hebben, kan ik wel wat geduld gebruiken. De richting veranderen van een wereldwijde industrie met duizenden verschillende actoren kost tijd. Ik wou dat het anders was, maar dit is niet iets dat in een paar maanden of zelfs jaren gebeurt. Het vereist nauwgezet werk, stap voor stap, gedurende vele jaren.

Dat maakt het des te bevredigender om de successen te zien die we hebben gehad met TCO Certified, generation 8 sinds de lancering in december 2018. Het was een gedurfd initiatief en we wisten niet hoe het zou uitpakken. Nooit eerder in de bijna 30-jarige geschiedenis van TCO Development'hadden we zo'n grote duurzaamheidsstap genomen en de IT-industrie zo uitgedaagd. We stelden een geheel nieuwe reeks criteria vast die gericht waren op circulariteit en verscherpten de toch al strenge sociale en milieueisen. Ik geef toe dat ik me afvroeg of we niet te ver waren gegaan en normen hadden vastgesteld waaraan te weinig producten en hun productiefaciliteiten konden voldoen.

Onzekerheid veranderde in opluchting toen de aanvragen begonnen binnen te stromen. De IT-industrie heeft de handen uit de mouwen gestoken en voor het eerst zie ik dat zij duurzaamheid tot de kern van hun activiteiten maken. Inmiddels hebben honderden inkooporganisaties de verantwoordelijkheid genomen om met behulp van TCO Certified duurzamere IT-producten in te kopen, waardoor collectieve druk ontstaat om de industrie vooruit te helpen.

Vooruitgang is nodig. De duurzaamheidsuitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zijn moeilijk te vatten en ik geloof dat velen van ons worstelen om er oplossingen voor te vinden. In deze omstandigheden zie ik dit als een kracht. Als we erin willen slagen het brede scala van