Voor het eerst gepubliceerd door Future of Sourcing

IT-producten gaan gepaard met veel sociale en ecologische uitdagingen. Conflictmineralen, arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen, gevaarlijke stoffen, e-afval en het "take, make, use dispose"-model van de lineaire economie tonen aan dat de uitdagingen en risico's in verband met onze digitale apparaten breed en diep zijn. Kopers en gebruikers van technologie lopen voorop bij de vraag naar betere productopties.

Er zijn twee belangrijke sourcingaspecten waarmee rekening moet worden gehouden: het duidelijk maken van uw duurzaamheidsprioriteiten voor leveranciers en het maken van beter geïnformeerde productkeuzes. TCO Certified is de onafhankelijke duurzaamheidscertificering voor IT-producten en een toonaangevende beslissingsondersteunende tool, die al bijna 30 jaar robuuste duurzaamheidscriteria en onafhankelijke verificatie van IT-producten biedt. Hier deelt TCO Development, de organisatie achter TCO Certified, een kijkje achter de schermen over hoe het in zijn werk gaat.

Inkopers hebben de sleutel tot duurzaamheid in handen

Duurzaamheid is meer dan ooit een geïntegreerd onderdeel van de kernactiviteiten, waardoor inkoop een voortrekkersrol speelt bij de verwezenlijking van doelstellingen op het gebied van ecologische, sociale en financiële verantwoordelijkheid in verband met in de organisatie gebruikte producten.

Bij IT-hardware zijn de risico's aanzienlijk. Kopers moeten weten of producten op verantwoorde wijze zijn gemaakt met respect voor mensenrechten en de veiligheid van werknemers bij de productie. Ze hebben ook behoefte aan meer transparantie over de inhoud van producten en hoe bijvoorbeeld de milieueffecten van computers en servers kunnen worden verminderd. De uitdaging voor inkopers is de complexiteit van zowel de IT-toeleveringsketen als de producten zelf, waardoor deze risico's bijna onmogelijk te beoordelen zijn zonder specialistische expertise.

Dit is waar externe hulpmiddelen zoals TCO Certified van pas komen. Het gebruik van TCO Certified helpt inkopers drie belangrijke doelen te bereiken. Ten eerste is het een duidelijk signaal aan de industrie dat duurzaamheid belangrijk is. De belangrijkste drijfveer voor actie van de IT-industrie op het gebied van duurzaamheid is de vraag van IT-kopers.

Ten tweede biedt de juiste combinatie van milieu- en ketenverantwoordelijkheidscriteria inkopers een manier om duurzaamheidsaspecten zelfs in de productiefase te bestrijken.

Ten derde, en dat is het belangrijkste, vermindert het risico van greenwash en het vertrouwen op onbewezen claims van fabrikanten. Wanneer een milieukeur of certificering onafhankelijke verificatie vereist, levert dit de kopers het vitale bewijs dat de producten die zij kopen, en de fabrieken waar zij worden gemaakt, onafhankelijk zijn beoordeeld en zijn opgenomen in een systeem van voortdurende controle.

Toegenomen belangstelling van kopers van notebooks

TCO Certified heeft meer dan 3.500 gecertificeerde producten van meer dan 25 merken en omvat zowel kantoor-IT-producten als datacenter-hardwarecategorieën.

Nu beginnen inkopers over de hele wereld te vragen om duurzamere producten. De snelst groeiende productcategorie op TCO Certified is notebooks. In 2020 was er een toename van 50% nieuwe gecertificeerde modellen ten opzichte van 2019, wat resulteert in een ruime keuze voor inkopers. Deze vraag is een direct effect van kopers die hun stem verheffen en vragen om IT-producten die rekening houden met zaken als klimaat, gevaarlijke inhoud en arbeidsomstandigheden in fabrieken.

Verklaringen volstaan niet; onafhankelijke verificatie maakt het verschil

Met de vele labels, verklaringen en certificeringen op de markt kan het moeilijk zijn om vast te stellen welke echt een verschil maken. Een goede strategie is het gebruik van verklaringen te vermijden en te zoeken naar een certificering die de naleving van criteria verifieert.

Alleen het vakje aankruisen is niet genoeg. Echte verandering vindt plaats wanneer fabrieken worden bezocht, producten worden getest en materialen worden geanalyseerd. Dit moet gebeuren door een externe onafhankelijke partij.

Het systeem van verplichte onafhankelijke verificatie achter TCO Certified is het meest robuuste op de markt voor IT-producten. Elk jaar besteden onafhankelijke verificateurs ongeveer 20.000 uur aan beoordelingen, producttests en sociale fabrieksaudits die rechtstreeks verband houden met gecertificeerde modellen.

Voor producten die gecertificeerd zijn volgens TCO Certified duurt een sociale fabrieksaudit doorgaans twee tot vijf dagen, afhankelijk van de grootte van de fabriek. De sociale fabrieksaudits omvatten verklaringen van werknemers, observaties en beoordelingen van documenten waarmee wordt nagegaan of de fabrieken op een gestructureerde manier werken om aan de criteria voor sociaal verantwoorde productie te voldoen.

Indien non-conformiteiten worden vastgesteld, zal later een onafhankelijke afsluitende audit worden uitgevoerd om na te gaan of de non-conformiteiten uit de oorspronkelijke audit zijn gecorrigeerd. Een afsluitende audit moet bevestigen dat de non-conformiteit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke audit is beëindigd.

TCO Certified De criteria worden om de drie jaar bijgewerkt om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de meest dringende duurzaamheidsuitdagingen op de markt. Door TCO Cert