Dit is een oud persbericht en de informatie kan verouderd zijn.

Hier vindt u onze laatste persberichten

Vandaag heeft TCO Development, leverancier van de internationaal erkende certificering voor duurzame IT, TCO Certified, een nieuwe samenwerking aangekondigd met het Bureau voor Aanbestedingen van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken (Beschaffungsamt des Bundesministerium des Innern, BeschA). TCO Certified zal deel gaan uitmaken van de onlangs ingestelde gedragscode, overeengekomen door de BeschA en de elektronica-industriegroep BITKOM, een nieuwe stap in de richting van een duurzamere inkoop van IT-producten.

TCO Development heeft het TCO Certified programma al meer dan 20 jaar aan, waarbij de criteria en controlesystemen ter bevordering van duurzaamheid voortdurend worden bijgewerkt. Tegenwoordig omvatten de criteria sociaal verantwoorde productie, ontwerpen voor recycling, energie-efficiëntie, niet-giftige kunststoffen, het niet gebruiken van schadelijke materialen zoals zware metalen en halogenen, visuele ergonomie, gezondheid en veiligheid, en meer.

In 2014 heeft TCO Development in Duitsland een reeks vruchtbare bijeenkomsten gehad met de BeschA en BITKOM, de federale unie van de ICT- en media-industrie (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien eV). Een onderdeel van de discussie was hoe sociale criteria kunnen worden geïntegreerd in de fabrieken waar IT-producten worden gemaakt, hoe die criteria kunnen worden gecontroleerd en hoe het Duitse beleid inzake inspanningen en duurzaamheid kan worden versterkt. Er werd een belangrijk eerste besluit genomen om deze criteria te baseren op de naleving van de kernverdragen van de IAO inzake arbeidsnormen.

"Dit is een eerste stap in onze onderhandelingen met BITKOM over de methoden die worden aanbevolen voor verificatie van de kernverdragen van de IAO die zowel door inkopers als door de IT-industrie moeten worden gebruikt. Ik hoop dat we in de toekomst nog specifieker kunnen zijn in onze criteria voor verificatie, zegt Sabine Pöll, director bij KNB.

"TCO Certified is een voorbeeld van een type 1-certificering en dat type is het meest betrouwbaar voor kopers wanneer zij vragen naar duurzaamheidscriteria voor IT-producten," zegt Kerstin Thies, voorzitter van de BITKOM-werkgroep voor productgerelateerde milieubescherming (Arbeitskreis Produktbezogener Umweltschutz).

Een type 1-certificering, zoals TCO Certified , houdt in dat de criteria zijn ontwikkeld in een open proces met meerdere belanghebbenden en dat de naleving van de criteria wordt gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij.

BITKOM, een in 1999 opgerichte ICT-branchegroep, werkt als NGO al geruime tijd samen met het Duitse ministerie om haalbare normen voor milieu- en hulpbronnenefficiëntie vast te stellen.

"Duitsland is de grootste economie in de EU en is een leidende kracht voor milieuverandering. Het besluit om sociale normen op te nemen in de IT-productie is een belangrijke volgende stap die de vooruitgang naar duurzaamheidsdoelstellingen verder zal bevorderen," zegt Niclas Rydell, Director van Certification, TCO Development. "BITKOM en BeschA zijn uitstekende partners voor een dergelijk streven, en we zijn blij een partner te zijn in dit engagement voor een beter beleid op grote schaal. Wij geloven dat dit een rolmodel kan zijn voor andere landen", aldus Niclas Rydell, Director van Certification op TCO Development.

Het BMI richtte in 2011 in het kader van BeschA de Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung op. De doelstellingen variëren van informatiecampagnes voor betere praktijken tot opleidingen voor federale werknemers en de ontwikkeling van nieuwe concepten voor interactie met andere staatsagentschappen en ngo's.

"Het aanbestedingsbureau is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid om niet alleen rekening te houden met ecologische en economische criteria, maar - waar mogelijk - ook met sociale aspecten", aldus Dr. Birgit Settekorn, director van BeschA.
De nieuwe formulering van de BeschA-gedragsverklaring is gericht op openbare aanbesteders op federaal, deelstaat- en lokaal niveau en kan worden gebruikt bij aanbestedingen voor zowel IT-hardware als IT-diensten. Voor het eerst krijgen aanbesteders ook de mogelijkheid om de werkomstandigheden ter plaatse te inspecteren en te controleren.

"Jaarlijkse steekproeven van fabrieken zijn zeer belangrijk voor het toezicht op sociaal verantwoorde productie, aangezien de omstandigheden in de fabriek op elk moment kunnen veranderen. Wanneer een product TCO Certified is, worden jaarlijkse sociale audits van de fabriek opgenomen in de certificering, wat de koper tijd en geld bespaart", aldus Rydell.

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094