Ons initiatief TCO Certified Edge , E-waste Compensated heeft de prestigieuze Supplier Leadership Award voor 2020 van de Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) ontvangen.

SPLC is een organisatie zonder winstoogmerk met als missie het ondersteunen en erkennen van inkoopleiderschap dat de overgang naar een welvarende en duurzame toekomst versnelt. SPLC-leden stimuleren duurzaamheid via hun inkooppraktijken en vertegenwoordigen meer dan 300 miljard dollar aan koopkracht. Elk jaar erkent SPLC uitstekende prestaties die deze missie ondersteunen.

E-waste is een enorm probleem voor de volksgezondheid en het milieu. Wanneer er niet op verantwoorde wijze mee wordt omgegaan, kunnen gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen en mogelijk in onze voedsel- en watervoorraad.

Inkooporganisaties hebben nu een manier om verantwoordelijkheid te nemen voor het e-afval dat zij produceren. Wanneer zij een IT-product kopen dat gecertificeerd is volgens het criterium TCO Certified Edge , E-waste Compensated, zet dit een proces in gang waarbij een gelijkwaardige hoeveelheid e-afval wordt ingezameld in een land waar veilige recyclingsystemen ontbreken. Het milieu en kwetsbare gemeenschappen worden zo beschermd tegen gevaarlijke stoffen en ter plaatse worden eerlijke banen gecreëerd. Het ingezamelde e-afval wordt vervolgens vervoerd naar een recyclingbedrijf dat aan strenge milieucriteria voldoet.

We weten dat de marktvraag een