Duurzaamheid en duurzaam inkopen zijn niet langer nichebelangen, maar noodzakelijk voor elke organisatie, of ze nu groot, klein, publiek of privaat is. Door de juiste tool te gebruiken, kunnen inkopers hun stem laten horen tot diep in de toeleveringsketen, zeggen Clare Hobby en Barton Finn van ons ondersteuningsteam voor inkopers.

De volwassenheid neemt toe en veel inkooporganisaties schalen nu hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid op en verschuiven van aandacht voor details zoals energie-efficiëntie naar de aanpak van complexere kwesties.

Kijkend naar de trends voor 2022, heeft Barton Finn een aantal hete hangijzers genoteerd:

"Organisaties beginnen te beseffen dat het langer gebruiken van producten een van de belangrijkste dingen is die ze kunnen doen om de impact op het klimaat en andere duurzaamheidsfactoren te verminderen. Ik heb een aantal interessante voorbeelden gezien van organisaties die grote hoeveelheden tweedehands goederen inkopen. Een ander aandachtsgebied zijn de arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen, hier zien we dat inkopers proberen meer transparantie te krijgen en de toeleveringsketens te beïnvloeden.

"Als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen, vertalen meer organisaties nu op mondiaal niveau gemaakte afspraken in hun inkoopbeleid."

Barton Finn