Luister naar onze webinar, "Closing the sustainability gap in public procurement", waar we kansen verkennen, mythes ontkrachten, hiaten en effectieve oplossingen identificeren in de huidige aanpak van duurzaamheid en aanbestedingen in de publieke sector. Een case study uit Zweden wordt besproken, evenals de vitale rol van inkopers in de publieke sector bij het stimuleren van positieve verandering.

De nieuwe EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten, die momenteel door alle lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, biedt regeringen de kans om de wetgeving inzake duurzame aankopen aan te scherpen en biedt inkopers op lokaal niveau de mogelijkheid om gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden om duurzamere productkeuzes te maken. Maar al te vaak wordt bij de aankoop van goederen en diensten in de publieke sector geen rekening gehouden met milieu- en sociale verantwoordelijkheid.

Sprekers zijn dr. Mikael Karlsson, onderzoeker en voorzitter EEB, senior consultant 2050, mevrouw Cecilia Williams Ehrenborg, vice managing director bij Ecolabelling Sweden en de heer Sören Enholm, managing director TCO Development .