Dit is een oud persbericht en de informatie kan verouderd zijn

Hier vindt u onze laatste persberichten

TCO Development heeft aangekondigd haar wereldwijde duurzaamheidscertificering voor IT-producten uit te breiden met smartphones. De nieuwe certificering biedt kopers en gebruikers van smartphones een eenvoudigere manier om toestellen te kiezen die voldoen aan criteria op het gebied van maatschappelijk verantwoorde productie, minimale milieueffecten en ergonomisch ontwerp.

Al meer dan 20 jaar vervult TCO Development een pioniersrol op het gebied van duurzame IT door middel van milieu- en kwaliteitscertificeringen voor computers, beeldschermen en andere IT-producten die bedoeld zijn voor professioneel gebruik. De TCO Certified -aanduiding is wereldwijd bekend en heeft kopers in het bedrijfsleven en de publieke sector geholpen bij het kiezen van IT-producten met duurzaamheidskenmerken zoals een lage milieu-impact, superieur ergonomisch ontwerp en lager energieverbruik. Verschillende criteria die in de loop der jaren zijn opgenomen in TCO Certified , zijn later opgenomen in wetten en voorschriften over de hele wereld.

In een natuurlijke volgende stap in het bevorderen van duurzame IT, plant TCO Development nu de introductie van de certificering voor smartphones. Met hun PC-achtige kracht en functionaliteit en een wereldwijde jaarlijkse verkoopgroei van ongeveer 50 procent, vertegenwoordigen smartphones de snelst groeiende van alle IT-productcategorieën. Naar schatting zullen er in 2014 een miljard smartphones worden verkocht.

Maar deze explosieve groei brengt ook nieuwe duurzaamheidsuitdagingen met zich mee die moeten worden aangepakt. Smartphones bevatten gevaarlijke stoffen en worden veel vaker vervangen dan bijvoorbeeld een computer. In de VS vervangt de gemiddelde gebruiker zijn toestel om de 18 maanden, en het recyclingpercentage is alarmerend laag. Het resulterende e-afval is een enorm milieu- en volksgezondheidsprobleem. Bovendien vindt een groot deel van de fabricage van smartphones plaats in fabrieken waar de arbeidsomstandigheden en de lonen onder de maat zijn.

De certificering is er vooral op gericht de sociale verantwoordelijkheid bij de productie van smartphones te vergroten en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te beperken. Voorbeelden van criteria zijn de verbintenis van de fabrikant om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de internationale arbeidsverdragen na te leven, en het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals zware metalen, beryllium en ftalaten tot een minimum te beperken. Andere belangrijke criteria sluiten het gebruik van nikkel - een veel voorkomend allergeen - op smartphoneoppervlakken uit, en vereisen dat een headset bij het toestel wordt geleverd. De smartphone moet ook zijn uitgerust met een gemakkelijk vervangbare batterij en voldoen aan verschillende criteria voor beeldschermprestaties.

"Deze nieuwe certificering biedt organisaties in de publieke en private sector een reële kans om een duurzamere IT-omgeving te helpen bewerkstelligen, zegt Niclas Rydell, Director van Product Certification bij TCO Development. "Wanneer kopers eisen dat hun smartphones gecertificeerd zijn op duurzaamheid, geeft dit een essentiële boodschap af aan merken en fabrikanten dat deze milieu- en sociale kwesties belangrijk zijn. Organisaties over de hele wereld zijn zich steeds meer aan het inzetten voor duurzaamheid in alle aspecten van hun bedrijf, inclusief de producten die ze kopen. Deze certificering biedt kopers een extra zekerheid dat de smartphones die zij kiezen ook aan hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen voldoen."

U zult merken dat wij in TCO Certified Smartphones hebben besloten geen criteria ten aanzien van de SAR-waarde op te nemen. Hoewel wij ervoor kiezen de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen, vertrouwen wij op het algemeen aanvaarde advies om het gebruik van een headset aan te bevelen bij gebruik van de smartphone voor communicatie.

De nieuwe reeks certificeringscriteria is in april in ontwerp-formaat beschikbaar voor opmerkingen van het publiek en de belanghebbenden. Belanghebbenden zijn onder meer kopers, gebruikers, de industrie, milieu- en MVO-deskundigen. De publicatiedatum van de definitieve criteria wordt geschat op medio mei. Op dat moment zal de certificering beschikbaar zijn voor merken om hun smartphone-apparaten te certificeren.

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de loop van de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094