Meer dan 20 organisaties hebben zich verenigd in een wereldwijd initiatief om de sociale en milieuproblemen van elektronica aan te pakken. Het Circular Electronics Initiative wil organisaties en consumenten aanmoedigen om op een meer verantwoorde manier om te gaan met de elektronische goederen die zij gebruiken. Een kernactiviteit van het initiatief is het jaarlijkse evenement #CircularElectronicsDay.

" #CircularElectronicsDay loopt nu een paar jaar en heeft veel aandacht getrokken, en we vinden dat er meer gedaan kan worden. Dit is geen onderwerp dat slechts één dag in het jaar speelt, maar iets waarover we moeten blijven praten. Daarom hebben we nu dit initiatief opgezet", aldus Andreas Nobell, Development Manager bij TCO Development, een van de oprichtende organisaties.

De huidige, lineaire manier van produceren en consumeren van producten ruïneert kwetsbare ecosystemen, waardoor waardevolle natuurlijke hulpbronnen en kritieke grondstoffen verloren gaan. In een circulaire economie wordt op een meer verantwoorde manier omgegaan met hulpbronnen. Het doel van het Circular Electronics Initiative is om bewustzijn te creëren rond de noodzaak van een langere levensduur voor elektronische producten en meer hergebruik van alle materialen terwijl het afval tot een minimum wordt beperkt.

"De hulpbronnen op onze planeet zijn eindig en we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Het initiatief is erop gericht kopers en consumenten te helpen dit te doen - om op een meer verantwoorde manier om te gaan met de elektronica die zij gebruiken.Niemand kan all