Stockholm, 1 december, 2021

Vandaag is de lancering van TCO Certified generation 9 , een belangrijke volgende stap in de richting van duurzamere IT-producten. IT-kopers krijgen toegang tot een breed scala aan gecertificeerde computers, beeldschermen en andere producten - waarvan is aangetoond dat ze voldoen aan strengere criteria voor maatschappelijk verantwoorde productie, circulariteit en veiligere chemicaliën.

Met de lancering vandaag van TCO Certified, generation 9 worden de wereldwijde inspanningen voor meer duurzaamheid, verantwoording en transparantie in de IT-aanvoerketens geïntensiveerd. Bijgewerkte duurzaamheidscriteria helpen inkooporganisaties de meest verantwoord ontworpen en geproduceerde productmodellen te selecteren, zoals geverifieerd door onafhankelijke deskundigen.

"Op weg naar een toekomst waarin IT-producten echt duurzaam zijn, is voortdurende verbetering nodig. TCO Certified, generation 9 gaat in op enkele van de meest cruciale duurzaamheidsuitdagingen van dit moment. Inkopers krijgen meer invloed in de toeleveringsketen en kunnen hun impact bewijzen", zegt Sören Enholm, CEO van TCO Development, de organisatie achter TCO Certified.

TCO Certified, generation 9 komt met nieuwe duurzaamheidsprestatie-indicatoren (SPI's). De gegevens worden verzameld en geverifieerd door onafhankelijke deskundigen, wat het risico van greenwash vermindert. De SPI's helpen organisaties ook beter geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen en de werkelijke impact van hun IT-producten op de duurzaamheid te meten.

Bijgewerkte criteria voor maatschappelijke verantwoordelijkheid vereisen transparantie over welke toeleveranciers fabrikanten gebruiken, waardoor inkooporganisaties hun stem verder in de toeleveringsketen kunnen laten doordringen. De criteria voor veiliger chemicaliën zijn uitgebreid tot proceschemicaliën. Dit helpt inkopers de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen.

Generation 9 bouwt ook voort op de vooruitgang van vorige generaties om circulaire IT-oplossingen mogelijk te maken, nu met ambitieuzere criteria die gericht zijn op het verlengen van de levensduur van IT-producten en het verminderen van e-afval.

"Inkopers die TCO Certified specificeren in hun inkoop krijgen toegang tot gloednieuwe manieren om hun toeleveringsketens te beïnvloeden, en het effect is meetbaar. Steeds meer inkopers vragen om duurzaam geproduceerde IT-producten en we zien nu al een grote belangstelling voor TCO Certified, generation 9," besluit Sören Enholm.

De eerste gecertificeerde producten worden vandaag gepresenteerd op een digitaal lanceringsevenement, en zijn opgenomen op TCO Development's Product Finder.

TCO Certified, generatie 9

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de loop van de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094