"Praten over e-afval is echt belangrijk om kopers te helpen een meer holistische benadering van hun elektronische goederen te hanteren", zegt Gabriella Mellstrand, Marketing en Communicatie Director bij TCO Development.

Op 14 oktober is het de Internationale Dag van het E-waste, een initiatief om de belasting van het milieu door e-waste te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te sparen. Om de educatieve en bewustmakingsactiviteiten in verband met dit initiatief te ondersteunen, heeft TCO Development een e-waste quiz gelanceerd.

TCO Development is de organisatie achter TCO Certified, 's werelds meest uitgebreide duurzaamheidscertificering voor IT-producten, die organisaties helpt verantwoorde productkeuzes te maken die de industrie in een duurzame richting sturen. De uitgebreide criteria voor kantoor-IT-producten en datacenter-producten sturen duurzaamheid op sociaal en milieugebied gedurende de gehele levenscyclus van IT-producten, waarbij de naleving zowel voor als na de certificering onafhankelijk wordt gecontroleerd.

Bijna 2000 mensen uit 50 landen hebben de quiz gedaan, en dit zijn enkele van de bevindingen!

18% is van mening dat de groeiende hoeveelheid elektronisch afval vooral te wijten is aan het feit dat mensen eindelijk zijn begonnen met recyclen.

De toename van de hoeveelheid elektronisch afval wordt vooral veroorzaakt door het hogere verbruik van elektronica, de korte levenscyclus en de beperkte reparatiemogelijkheden.

"Het allerbelangrijkste wat je voor het milieu kunt doen, zowel wat betreft e-afval als het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, is IT-producten langer in gebruik houden. Door bijvoorbeeld twee jaar toe te voegen aan de levensduur van een notebook, kan de totale uitstoot met wel 30 procent worden verminderd." Gabriella Mellstrand vervolgt.

95% is zich ervan bewust dat elektronisch afval een risico voor de volksgezondheid vormt.

E-afval bevat verschillende gevaarlijke stoffen die, als ze niet op de juiste manier worden gerecycled, het risico inhouden dat ze in het natuurlijke milieu terechtkomen en de menselijke gezondheid aantasten.

Iets meer dan de helft van de respondenten antwoordde correct dat de geschatte jaarlijkse waarde van de grondstoffen in elektronisch afval 55 miljard euro bedraagt.

De huidige manier van omgaan met e-afval vormt niet alleen een risico voor de menselijke gezondheid en het milieu, maar heeft ook een negatieve economische impact. Elektronische producten bevatten een aantal schaarse, waardevolle hulpbronnen die essentieel zijn om in onze toekomstige productbehoeften te voorzien.

"Maak deel uit van de oplossing. Houd uw IT-producten zo lang mogelijk in omloop door het product te gebruiken, te hergebruiken, te repareren of door te verkopen. Als dit allemaal niet mogelijk is, zorg er dan voor dat het product op verantwoorde wijze wordt gerecycled", besluit Gabriella Mellstrand .

Test je kennis - doe de e-waste quiz!
Over de Internationale Dag van het Afval

Het doel van de Internationale Dag van het Elektronisch Afval is consumenten aan te moedigen hun elektronisch afval te recycleren. Het initiatief is ontwikkeld door het WEEE Forum, een internationale vereniging voor systemen voor de inzameling en terugwinning van elektrisch en elektronisch afval, samen met meer dan 100 van zijn leden en externe belanghebbenden.

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de loop van de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094