- Duurzaamheidsaspecten waarop we ons richten

Milieu- en sociale risico's van IT-producten

Tegenwoordig produceren en gebruiken we IT-producten op een lineaire manier, waardoor ongebruikte natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput om producten te vervaardigen die vaak een korte levensduur hebben voordat ze worden weggegooid. Dit draagt bij tot de klimaatcrisis en enorme hoeveelheden giftig e-afval.

Van conflictmineralen in IT-producten is bekend dat zij oorlogen en mensenrechtenschendingen aanwakkeren. Gevaarlijke stoffen brengen een grote verscheidenheid aan risico's met zich mee. Ook sociale verantwoordelijkheid speelt in de hele toeleveringsketen. Van grondstofwinning tot eindassemblage, arbeidstijden, gezondheid en veiligheid en dwangarbeid zijn slechts enkele voorbeelden van problemen die moeten worden aangepakt.

Je bent misschien geïnteresseerd in:

Sociale uitdagingen in de toeleveringsketen van IT-producten

Conflictmineralen in IT-producten drijven oorlogen en mensenrechtenschendingen in de hand

Gevaarlijke stoffen in IT-producten - een risico voor de menselijke gezondheid en het milieu