Jako nabywca jesteś pod coraz większą presją, aby zwracać uwagę na zrównoważone zamówienia, co oznacza, że kupowane przez Ciebie produkty i usługi muszą być jak najbardziej zrównoważone, o jak najmniejszym wpływie na środowisko i jak najbardziej pozytywnych wynikach społecznych.

Barton Finn
Blog by:
Barton Finn

Benelux, Francja

Aby to zrobić, należy ustalić odpowiednie kryteria. Najprostszym sposobem na to jest włączenie kryteriów z certyfikatu zrównoważonego rozwoju, takiego jak TCO Certified, i poproszenie o ważny certyfikat w celu weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego w certyfikacie.

Określając ekoznak lub certyfikat z nazwy, możesz być zobowiązany do zaakceptowania równoważnego dowodu z jego podstawowymi kryteriami. Na przykład, obecnie dla wszystkich nabywców publicznych w UE obowiązkowe jest zaakceptowanie każdego ważnego rodzaju dowodu zgodności z ustalonymi kryteriami. Ocena ważności dowodu otrzymanego od sprzedawcy jest zatem kluczową kwestią dla zamówień publicznych, jeśli mają one naprawdę napędzać zrównoważony rozwój. Jeśli nie zostanie przeprowadzona prawidłowo, może dojść do zakupu produktów lub usług, które w rzeczywistości nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, których szukano. Jak dotąd nie ma oficjalnego standardu określania równoważności pomiędzy różnymi metodami przedstawiania dowodów przez oferentów.