Mamy do czynienia z globalnym wzrostem poziomu życia, a konsumpcja produktów wzrasta do rekordowych poziomów. Cyfrowe paszporty produktów są proponowanym rozwiązaniem wspierającym bardziej zrównoważoną produkcję, okrężne modele biznesowe i świadome decyzje zakupowe.

Andreas Nobell
Blog by:
Andreas Nobell

Poprzednio opublikowane w Aktuell Hållbarhet i Environnement-Magazine

Jeśli chodzi o produkty elektryczne i elektroniczne (EE), to obecnie w UE zużywamy ponad 20 kg produktów rocznie na osobę. Produkty te obejmują pralki, odkurzacze, lodówki, komputery, telewizory i telefony komórkowe. Niestety, produkty te są często używane tylko przez kilka lat, zanim zostaną wyrzucone. Co gorsza, niektóre produkty są wyrzucane, mimo że nadal działają i mogłyby być wykorzystane przez kogoś innego.

Krótka żywotność produktów EE przyczynia się do tego, że e-odpady są najszybciej rosnącym strumieniem odpadów na świecie, z roczną stopą wzrostu nieco ponad 4 procent. Produkty EE są również bardzo zasobochłonne w produkcji, co sprawia, że należy się na nich skupić w celu zmniejszenia przyszłego wpływu na środowisko.

30 marca 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała pakiet środków legislacyjnych w ramach europejskiego Zielonego Ładu i planu działania na rzecz gospodarki cyrkularnej (CEAP). Pakiet legislacyjny ma na celu uczynienie niemal wszystkich dóbr fizycznych w UE, w tym produktów EE, bardziej zrównoważonymi, cyrkularnymi i energooszczędnymi w całym ich cyklu życia.

Częścią proponowanego rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonego produktu i jednym z kluczowych środków w ramach CEAP jest wprowadzenie cyfrowego paszportu produktu (DPP). Ambicją jest stworzenie podstaw do stopniowego wprowadzenia paszportów produktów w co najmniej trzech kluczowych obszarach produktów do 2024 roku. Obejmują one tekstylia, budownictwo, akumulatory