Kolejny krok w kierunku zrównoważonych produktów IT

Osiągnięcie prawdziwie zrównoważonych produktów IT to podróż polegająca na ciągłym doskonaleniu w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Na stronie TCO Certified generation 9 stawiamy kolejne kroki na tej drodze. Aktualizacje i zmiany zostały wprowadzone w kilku obszarach kryteriów.

1
Produkcja odpowiedzialna społecznie

Większa przejrzystość w łańcuchu dostaw