- Zmiany w dokumentach kryterialnych

Porównania między generacjami i edycjami kryteriów

TCO Development co trzy lata wydają nową generację strony TCO Certified . W razie potrzeby wprowadzane są zmiany do aktualnych dokumentów kryterialnych w celu wyjaśnienia pewnych szczegółów. Tutaj można znaleźć porównania między generacjami, jak również między wydaniami.

Editions

Pokolenia

Subskrybuj aktualizacje techniczne

O wszystkich zmianach kryteriów i metod weryfikacji informujemy w naszym biuletynie Technical Update. Archiwum z poprzednimi aktualizacjami artykułów informacyjnych jest dostępne tutaj.