- Zmiany w dokumentach dotyczących kryteriów

Porównania między generacjami i edycjami kryteriów

TCO Development co trzy lata wydają nową generację strony TCO Certified . W razie potrzeby wprowadzane są zmiany do aktualnych dokumentów kryterialnych w celu wyjaśnienia pewnych szczegółów. Tutaj można znaleźć porównania między generacjami, jak również między wydaniami.

Editions

Pokolenia