TCO Certified Edge - dodatkowy krok w kierunku zrównoważonych produktów IT

TCO Certified Edge to certyfikat uzupełniający TCO Certified, przeznaczony dla najlepszych w swojej klasie produktów spełniających wiodące kryteria zrównoważonego rozwoju. Certyfikat przesuwa granice i wyróżnia te produkty, które są liderami w tej dziedzinie.

TCO Certified Edge idzie dalej

TCO Certified Edge skupia się na konkretnych aspektach zrównoważonego rozwoju, a produkty są certyfikowane według każdego z kryteriów osobno. Jest to certyfikacja uzupełniająca do TCO Certified. Wszystkie produkty certyfikowane na zgodność z TCO Certified Edge są również niezależnie weryfikowane pod kątem spełnienia wszystkich kryteriów zawartych w TCO Certified, w tym kompleksowych wymagań dotyczących odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.

Niezależna weryfikacja zgodności

Zgodność ze wszystkimi kryteriami zawartymi na stronie TCO Certified Edge jest sprawdzana przez niezależne organizacje weryfikacyjne, które specjalizują się w produktach IT, odpowiedzialności społecznej lub innych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wszystkie ośrodki badawcze posiadają akredytację ISO 17025. Metody testowania i weryfikacji różnią się w zależności od kryteriów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić dokument dotyczący kryteriów dla danej kategorii produktów.

Produkty certyfikowane zgodnie z TCO Certified Edge

Certyfikowane produkty można znaleźć w naszym Product Finder.

Obecne kryteria

1