TCO Certified Edge - dodatkowy krok w kierunku zrównoważonych produktów IT

TCO Certified Edge to certyfikat uzupełniający do TCO Certified, przeznaczony dla najlepszych w swojej klasie produktów spełniających wiodące kryteria zrównoważonego rozwoju. Certyfikat przesuwa granice i wyróżnia te produkty, które są liderami w tej dziedzinie.

TCO Certified Edge idzie dalej

TCO Certified Edge skupia się na konkretnych aspektach zrównoważonego rozwoju, a produkty są certyfikowane oddzielnie dla każdego z kryteriów. Jest to certyfikacja uzupełniająca do TCO Certified. Wszystkie produkty certyfikowane na zgodność z TCO Certified Edge są również niezależnie weryfikowane pod kątem spełniania wszystkich kryteriów zawartych w TCO Certified, w tym kompleksowych wymagań dotyczących odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.

Niezależna weryfikacja zgodności

Zgodność z wszystkimi kryteriami zawartymi w witrynie TCO Certified Edge jest sprawdzana przez niezależne organizacje weryfikacyjne, które specjalizują się w produktach IT, odpowiedzialności społecznej lub innych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wszystkie ośrodki badawcze są akredytowane zgodnie z normą ISO 17025. Metody testowania i weryfikacji różnią się w zależności od kryteriów. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie określa jącym kryteria dla danej kategorii produktów.

Produkty certyfikowane zgodnie z TCO Certified Edge

Certyfikowane produkty można znaleźć w naszej Product Finder.