Kryteria dla TCO Certified, generation 9 zostały opublikowane i można już składać wnioski o certyfikację produktów. Certyfikaty dla tej nowej generacji zostaną wydane w dniu oficjalnej premiery, czyli 1 grudnia. Do tego czasu obowiązują pewne specjalne zasady.

Zgłoś się na TCO Certified, generation 9 przed 1 grudnia

Jeśli złożysz wniosek o TCO Certified, generation 9 przed 1 grudnia, otrzymasz certyfikat generation 8 , który w dniu uruchomienia zostanie zaktualizowany do generation 9 . Ulepszony certyfikat będzie ważny przez kolejne dwa lata od 1 grudnia, co oznacza, że im wcześniej złożysz wniosek, tym dłuższy będzie okres ważności. Obowiązuje normalna opłata w wysokości 5.700 EUR.

Uaktualnienie do istniejącego certyfikatu przed 1 grudnia

Jeśli złożysz wniosek o upgrade do istniejącego certyfikatu przed 1 grudnia, nie zapłacisz opłaty startowej, co oznacza, że opłata jest obniżona do 2.850 EUR. Po uruchomieniu opłata będzie wynosiła standardowe 3.350 EUR. (500 EUR opłata startowa + 2.850 EUR opłata za upgrade). Dla wszystkich zmodernizowanych certyfikatów, do okresu ważności oryginalnego certyfikatu zostanie dodane dodatkowe 12 miesięcy.

Wcześniejsze zgłoszenie się na TCO Certified, generation 9 da Ci również inne korzyści. Jeśli model Twojego produktu spełnia kryteria, Twoja marka będzie rozpoznawana jako pierwsza z cert