Następna generacja strony TCO Certified będzie zawierać ponad 40 nowych wskaźników zrównoważonego działania (SPI). Niektóre z nich są obowiązkowe do raportowania, podczas gdy inne są dobrowolne. Wszystkie one zostaną uwzględnione w nowej funkcji benchmarkingu, która zostanie udostępniona w grudniu.