Mobilność jest silnym trendem, a przenośne monitory stają się coraz bardziej popularne. Oto wyjaśnienie, jak TCO Development definiuje te produkty i jak są one skategoryzowane i certyfikowane zgodnie z TCO Certified.

Przenośne monitory definiujemy w następujący sposób:

Lekkie wyświetlacze wyposażone w baterie lub bez, które są przeznaczone do użytku przenośnego. Zazwyczaj wyposażone w wielofunkcyjne złącze USB-C do transmisji danych, a także zasilania. Monitory przenośne często posiadają prostą, rozkładaną podstawkę.

Produkty spełniające tę definicję monitorów przenośnych mogą być certyfikowane zgodnie z TCO Certified, generation 9, dla wyświetlaczy.

Kilka dodatkowych wyjaśnień dotyczących tego, jak kryteria zawarte w TCO Certified odnoszą się do "przenośnych monitorów":

Kryteria emisji elektromagnetycznej (4.2 i 4.3) nie mają zastosowania, jeżeli spełnione jest jedno lub więcej z poniższych kryteriów:

  • Produkt nie posiada podstawki (zwykła rozkładana podstawka jest uznawana za podstawkę)
  • Produkt jest przeznaczony do stosowania z bateriami
  • Produkt zasilany jest przez wielofunkcyjne złącze USB-C

Kryteria dotyczące baterii nie mają zastosowania, ponieważ kategoria produktu wyświetla się w TCO Certified, generation 9 nie uwzględnia baterii.

Wydajność energetyczna (kryterium 5.1) ma zastosowanie, jeżeli produkt można podłączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego.