W celu rozwiązania rosnących problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem centrów danych, strona TCO Certified została rozszerzona o sprzęt sieciowy, produkty do przechowywania danych i serwery. Od 12 grudnia właściciele marek mogą ubiegać się o certyfikację produktów.

Pakiet dotyczący centrów danych będzie częścią TCO Certified, generation 8. Większość kryteriów jest taka sama jak w przypadku obecnych kategorii produktów. TCO Certified zwiększa odpowiedzialność i przejrzystość w łańcuchu dostaw oraz ogranicza lub eliminuje stosowanie substancji niebezpiecznych w produktach IT. Certyfikowane produkty muszą być energooszczędne, a rozwiązania okrężne są możliwe dzięki kryteriom skupiającym się na możliwości naprawy produktów. TCO Certified pomaga również organizacjom zakupowym przyczynić się do realizacji krajowych i globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

Nadchodząca publikacja następuje po okresie przeglądu, w którym zainteresowane strony mogły zgłaszać swoje uwagi do projektu kryteriów. TCO Development pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym, którzy wnieśli swój wkład. Wszystkie komentarze zostały już rozpatrzone.

Więcej informacji podamy w dniu premiery, 12 grudnia.