Aby rozwiązać rosnące problemy związane ze zrównoważonym rozwojem centrów danych, TCO Certified zostaje rozszerzony o sprzęt sieciowy, produkty do przechowywania danych i serwery. Od 12 grudnia właściciele marek mogą ubiegać