To jest stary artykuł techniczny i informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne. Wszelkie pytania dotyczące informacji zawartych w tym artykule prosimy kierować na adres certification@tcodevelopment.com.
Tutaj znajdziesz nasze najnowsze artykuły techniczne

Przy ubieganiu się o TCO Certified, właściciel marki wytwarzający produkty TCO Certified w fabryce objętej programem EICC VAP Recognition może teraz przesłać poniższą dokumentację bezpośrednio na adres TCO Development w celu dokonania przeglądu, zamiast przechodzić przez wyznaczonego zewnętrznego recenzenta społecznego:

- Tabliczka uznania od EICC VAP Recognition Program
- Raport z audytu
- Plan działań naprawczych
- Raport z audytu zamykającego

Dla tych marek, które korzystają z Programu Uznawania VAP, ten krok doda pewnej efektywności do procesu składania wniosków o TCO Certified, przy jednoczesnym zachowaniu integralności systemu TCO Certified .

Można stosować wszystkie 3 poziomy programu VAP Recognition (Platinum, Gold i Silver). Jednakże na poziomie Silver, przedłożony raport z audytu nie może wykazywać żadnych ustaleń na poziomie Major lub wyższym w obszarach objętych kryteriami TCO Certified : w szczególności prawa pracy, zdrowia i bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania.

Uwaga: ta harmonizacja dotyczy tylko procesu weryfikacji związanego z raportami z audytu i planami działań korygujących. Aby uzyskać pełne informacje na temat kryteriów TCO Certified dotyczących społecznie odpowiedzialnej produkcji, sprawdź swój odpowiedni dokument dotyczący kryteriów, sekcja A.7.1

Wszystkie aktualizacje i zmiany

Nowości, metody badań i wyjaśnienia.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań.