Pierwsza edycja TCO Certified, generation 9 została opublikowana 1 czerwca. Okres składania wniosków o certyfikację produktów został otwarty 15 czerwca i tego samego dnia wydaliśmy drugie wydanie TCO Certified, generation 9.

Drugie wydanie zawiera wyjaśnienia dwóch kryteriów, 5.1 dla notebooks i tablets (efektywność energetyczna) oraz 7.3 (substancje niehalogenowe), a także drobne zmiany językowe, które nie mają wpływu na kryteria lub metody weryfikacji.

Na dedykowanej stronie internetowej dla TCO Certified, generation 9, można znaleźć:

  • dokumenty kryterialne dla nowej generacji,
  • porównanie dokumentów podkreślających różnice pomiędzy edycją 1 i edycją 2 strony TCO Certified, generation 9,
  • porównując dokumenty podkreślające, czym nowe pokolenie różni się od generation 8,
  • dokument pokazujący, jakie zgłoszenia są wymagane do aktualizacji z TCO Certified, generation 8 na TCO Certified, generation 9.
TCO Certified, pokolenie 9

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. certyfikacji pod adresem certification@tcodevelopment.com.