Firma e-commerce Amazon oferuje filtr, Climate Pledge Friendly, który podkreśla produkty certyfikowane zgodnie z TCO Certified. Przesyłając nam kody identyfikacyjne produktów, poprawi się widoczność Państwa certyfikowanych modeli.

Dzięki nowemu filtrowi kupujący będą mogli łatwiej zidentyfikować produkty, które są certyfikowane zgodnie z TCO Certified. Obecnie funkcja ta dotyczy sklepów internetowych Amazon w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Niemczech. Aby upewnić się, że Państwa certyfikowane produkty znajdą się na liście, należy wprowadzić kody identyfikacyjne produktów (ASIN/GTIN/UPC/EAN) do tego szablonu i wysłać go na adres certification@tcodevelopment.com. TCO Development będzie co miesiąc przekazywać Amazonowi wypełnione szablony.

W ciągu 2023 roku rozpoczniemy rozwój funkcji umożliwiającej właścicielom marek zgłaszanie kodów identyfikacyjnych produktów bezpośrednio w portalu TCO Certified . Jeśli są Państwo zainteresowani włączeniem się w ten proces rozwoju, prosimy o kontakt z viktor.wennstrom@tcodevelopment.com.