W ramach kryterium 8.2, Gospodarowanie e-odpadami, należy wypełnić i złożyć do końca sierpnia każdego roku szablon zarządzania e-odpadami. Szablon zarządzania e-odpadami obejmuje wszystkie rynki, na których sprzedawane są certyfikowane produkty.

Należy również zauważyć, że od TCO Certified, generation 9 raportowanie wielkości produkcji produktu jest obecnie włączone do szablonu zarządzania e-odpadami. (W TCO Certified, generation 8 była to część kryterium 1.3.) W przypadku raportowania wielkości produkcji, właściciel marki może albo zgłosić dane dla każdego modelu produktu osobno, albo przedstawić zagregowane dane dla każdej kategorii produktu.

Szablon zarządzania e-odpadami jest oceniany i umieszczany na Portalu TCO Certified przez uprawnionego weryfikatora. Status szablonu zarządzania e-odpadami można sprawdzić w sekcji "SRM" na Portalu TCO Certified .

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem certification@tcodevelopment.com.