W ramach kryterium 8.2, Zarządzanie odpadami elektronicznymi, należy wypełnić i złożyć do końca sierpnia każdego roku szab