Ostateczne dokumenty dotyczące kryteriów dla TCO Certified, generation 9 zostały już opublikowane, a od 15 czerwca właściciele marek mogą ubiegać się o certyfikację produktów.

Po dwóch okresach projektowania i zgłaszania uwag, nowe dokumenty dotyczące kryteriów zostały opublikowane dla wszystkich istniejących kategorii produktów. Od 15 czerwca przyjmujemy zgłoszenia produktów. W grudniu odbędzie się oficjalne uruchomienie strony TCO Certified, generation 9 , gdzie zostaną publicznie ogłoszone pierwsze certyfikowane produkty.

Nowa generacja strony TCO Certified jest wydawana co trzy lata. Wierzymy, że ten ambitny cykl rozwoju jest ważny dla szybszego postępu w zakresie odpowiedzialności za środowisko i łańcuch dostaw.