Po dodaniu urządzeń do przetwarzania obrazu, TCO Certified obejmuje 12 kategorii produktów - większość produktów IT znajdujących się w biurze oraz tych, które przechowują dane. Kryteria i metody wery