Po dodaniu urządzeń do przetwarzania obrazu, TCO Certified obejmuje 12 kategorii produktów - większość produktów IT znajdujących się w biurze oraz tych, które przechowują dane. Kryteria i metody weryfikacji zostały opublikowane, a właściciele marek mogą teraz ubiegać się o certyfikację.

TCO Certified to wiodący na świecie certyfikat zrównoważonego rozwoju dla produktów IT, który pomaga organizacjom przyjąć holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju kupowanych i używanych produktów IT. Certyfikacja obejmuje kompleksowy system aktualnych kryteriów, niezależną weryfikację zgodności oraz ustrukturyzowany system ciągłego doskonalenia w celu wprowadzenia rzeczywistych i trwałych zmian.

Kategoria produktów sprzęt do przetwarzania obrazu jest obecnie częścią TCO Certified, generation 9. Większość kryteriów jest taka sama jak w przypadku innych kategorii produktów, np. produkcja z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych ansvarsfull , zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika, wydłużenie okresu eksploatacji produktu, ograniczenie substancji niebezpiecznych i odzysk materiałów. Ponadto uwzględniono kryteria wydajności specyficzne dla danego produktu, dotyczące urządzeń do przetwarzania obrazu.

Sprzęt do przetwarzania obrazu obejmuje drukarki i kopiarki - produkty wykorzystywane do tworzenia obrazu drukowanego w procesie znakowania lub funkcje tworzenia obrazu cyfrowego z kopii papierowej w procesie skanowania lub kopiowania.