Aby zachować zgodność z kryteriami zawartymi w TCO Certified, właściciele marek muszą przeprowadzać przeglądy i przesyłać informacje do Portalu TCO Certified w określonych terminach każdego roku. Oto przewodnik, który pomoże Ci dotrzymać wszystkich terminów.

1. Sprawdź zakładkę produkcja odpowiedzialna społecznie ("SRM")

  • Roczny przegląd kodeksu postępowania musi zostać przeprowadzony przed datą odnotowaną w punkcie "Zgodność z kodeksem postępowania". Jeśli termin ten przypada w roku 2020, prosimy o jak najszybszy kontakt z zatwierdzonym weryfikatorem.
  • Termin przeprowadzenia wywiadu SMR na podstawie kwestionariusza samooceny (SAQ) jest taki sam jak termin przeprowadzenia rocznego przeglądu kodeksu postępowania. Sprawdź w sekcji komentarzy, czy wywiad został już przeprowadzony. W przeciwnym razie, skontaktuj się z zatwierdzonym weryfikatorem, aby zaplanować wywiad.

2. Zaznacz zakładkę "Zaakceptowana lista fabryk"

  • Upewnij się, że raporty z audytu wstępnego fabryki, plany działań naprawczych i audyty zamykające są składane na czas. Właściciel marki jest odpowiedzialny za sprawdzenie terminów wymagalności dla wszystkich fabryk, które zarejestrował na Portalu TCO Certified . Jeśli termin złożenia raportu z audytu dla jednej lub więcej fabryk, które wymieniłeś, przypada w 2020 roku, skontaktuj się z zatwierdzonym weryfikatorem tak szybko, jak to możliwe.

    Jeśli raport z audytu wstępnego nie zostanie złożony przed upływem terminu, wówczas zakład ten zostanie usunięty z listy zakładów zaakceptowanych.

    Jeśli nie zostanie złożony audyt zamknięcia, wówczas zakład pozostanie wymieniony w kategorii ryzyka 1*.

  • Poproś kierownictwo fabryki o wypełnienie i przesłanie szablonu chemii procesowej. Właściciel marki jest odpowiedzialny za sprawdzenie terminu na liście zaakceptowanych fabryk i upewnienie się, że jego wymienione fabryki wypełnią szablon chemii procesowej i prześlą go do zatwierdzonego weryfikatora na czas. Jeśli informacje są poufne, wypełniony szablon można przesłać bezpośrednio na adres TCO Development.

    Jeśli termin wymagalności szablonu zarządzania chemią procesową przypada w roku 2020, należy jak najszybciej skontaktować się z zatwierdzonym weryfikatorem.