Uaktualniono wyjaśnienie wymogów dotyczących umieszczania logo w kryterium 1.1.1 Informacje dla użytkowników końcowych oraz dodano dwa dodatkowe sposoby spełnienia wymogu dotyczącego oznakowania.

Zmiany te zostaną wprowadzone do dokumentu dotyczącego kryteriów przy okazji kolejnej aktualizacji, ale obowiązują od dnia dzisiejszego. Pełne dokumenty dotyczące kryteriów można znaleźć tutaj. Jeśli masz dodatkowe sugestie dotyczące sposobu spełnienia tego kryterium, napisz na adres certification@tcodevelopment.com.

Nowe i zaktualizowane teksty, zawarte w rozdziale 1.1.2, objaśnienia:

Alternatywa A

Na etykiecie stałej lub tymczasowej. Etykiety tymczasowe muszą być przymocowane do produktu za pomocą kleju lub klamry.

 1. AKTUALIZACJA: Logo musi być widoczne na górze lub z przodu produktu. (Przód produktu jest definiowany jako powierzchnia widoczna podczas oglądania produktu od przodu i może obejmować stojak. Góra jest definiowana jako powierzchnia, która jest widziana z góry, a tył jest powierzchnią, która jest widziana z tyłu).
 2. Minimalny rozmiar logo to 16mm szerokości i 10mm wysokości.
 3. Jeśli logo ma być umieszczone obok innych logo lub elementów graficznych, należy zastosować co najmniej 2,5 mm wypustki ze wszystkich stron logo TCO Certified .
Alternatywa B

Za pomocą elektronicznego oznakowania wyświetlanego na ekranie w jeden z poniższych sposobów:

 1. AKTUALIZACJA: Podczas uruchamiania produktu:
  Logo musi zajmować co najmniej 1% ekranu, ale tekst "certified" w logo musi być czytelny. Logo musi być kolorowe, czarne lub białe i musi pojawiać się automatycznie (bez potrzeby interakcji) podczas uruchamiania systemu i musi być wyświetlane przez minimum 0,5 sekundy.
 2. NOWOŚĆ: Poprzez skrót na pulpicie ekranu produktu.
  Skrót ten musi mieć ikonę w postaci kolorowego logo TCO Certified i odsyłać do "dokumentu informacyjnego dla użytkowników końcowych", który może być opublikowany na stronie głównej właściciela marki. Dokument ten jest dostępny na stronie tcocertified.com.
 3. NOWOŚĆ: logo TCO Certified jako część zdjęcia produktu:
  Logo TCO Certified jest widoczne na pierwszym zdjęciu produktu, na którym produkt jest sprzedawany na stronie internetowej właściciela marki. W specyfikacji produktu na tej stronie, TCO Certified jest również wymieniony z linkiem do "dokumentu informacyjnego dla użytkownika końcowego", który jest dokumentem wymaganym zgodnie z mandatem 1.1.1 część 1.

Firma TCO Development rozważy alternatywne propozycje etykiet elektronicznych w zależności od przypadku.