W ostatnim biuletynie Technical Update przedstawiliśmy nowe sposoby spełnienia wymagań dotyczących umieszczania logo w ramach kryterium 1.1, informowania użytkowników końcowych. Częścią tych alternatywnych rozwiązań są linki do dokumentu "Informacje dla użytkownika końcowego" - można je znaleźć tutaj.

Nowe warianty, które zostały przedstawione w ostatniej aktualizacji technicznej to:

  • Poprzez skrót na pulpicie ekranu produktu. Skrót musi mieć ikonę w postaci kolorowego logo TCO Certified i odsyłać do "dokumentu informacyjnego dla użytkowników końcowych", który może być opublikowany na stronie głównej właściciela marki. Dokument ten jest dostępny tutaj.
  • LogoTCO Certified jako część zdjęcia produktu: Logo TCO Certified jest widoczne na pierwszym zdjęciu produktu, na którym produkt jest sprzedawany na stronie internetowej właściciela marki. W specyfikacji produktu na tej stronie, TCO Certified jest również wymieniony z linkiem do "dokumentu informacyjnego dla użytkownika końcowego", który jest dokumentem wymaganym zgodnie z mandatem 1.1.1 część 1.

Na prośbę właścicieli marek, udostępniliśmy adresy URL, które mogą być użyte jako link docelowy wymagany w alternatywnych rozwiązaniach przedstawionych powyżej

Linki, które mogą być użyte:

Dla TCO Certified: tcocertified.com/your-product
Dla TCO Certified Edge : tcocertified.com/your-product-tco-certified-edge

Pełne kryterium wraz z instrukcjami dotyczącymi umieszczania logo jest dostępne w naszej Księdze marki. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. certyfikacji pod adresem certification@tcodevelopment.com.