To jest stary artykuł techniczny i informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne. Wszelkie pytania dotyczące informacji zawartych w tym artykule prosimy kierować na adres certification@tcodevelopment.com.
Tutaj znajdziesz nasze najnowsze artykuły techniczne

Otrzymaliśmy kilka pytań dotyczących tego, jak funkcja montażu ściennego i stojak są obsługiwane w TCO Certified Displays.

W przypadku TCO Certified Displays 7 kryteria emisji A.4.1 i A.4.2 są całkowicie wykluczone, jeżeli produkt jest dostarczany bez stojaka. Jeżeli stojak jest opcjonalny, produkt jest badany ze stojakiem.

Na stronie TCO Certified Displays 6 testowany jest produkt, który został dostarczony bez stojaka, zawieszony na uchwycie ściennym z ekranowanym kablem zasilającym dla wymagania emisyjnego A.4.1 i A.4.2. Do certyfikatu dodano komentarz na ten temat.

Komentarz