TCO Certified, generation 8 jest tutaj - tak można ubiegać się o certyfikację

TCO Certified generation 8 został uruchomiony, co oznacza, że marki i producenci IT mogą ubiegać się o certyfikację produktów, a organizacje zakupowe mogą uwzględniać w zamówieniach. to duży krok w kierunku bardziej zrównoważonego cyklu życia produktów IT. Teraz masz okazję sprawdzić, czy Twoje produkty są na to gotowe. generation 8 TCO Certified generation 8

TCO Certified, generation 8 zawiera szeroki zakres zaktualizowanych i nowych kryteriów, zaprojektowanych w celu promowania cyrkularnego podejścia do produktów IT wraz z przejrzystością i odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw. Kryteria wspierają również postęp w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030.

Wszystkie kategorie produktów będą generation 8

Na stronach TCO Certified, generation 8, większość kryteriów jest taka sama dla wszystkich kategorii produktów. Dokumenty dotyczące kryteriów dla wszystkich kategorii produktów mają zatem ten sam numer generacji: 8.

Co jest w generation 8?

Okrężne podejście do
produkty IT

Wspieranie większej cyrkularności produktów, wydłużonej żywotności produktów i ich ponownego wykorzystania. Kryteria dotyczące żywotności baterii, trwałości produktu i odzysku materiałów.

Odpowiedzialność i przejrzystość łańcucha dostaw

Koncentracja na zamykaniu niezgodności i weryfikacji usprawnień w łańcuchu dostaw. Nowe kryteria dotyczące odpowiedzialnych minerałów, przeciwdziałania korupcji i chemikaliów procesowych.