Jedną z głównych zmian zaproponowanych w nowej generacji TCO Certified jest nowe podejście do zmniejszenia zawartości substancji niebezpiecznych w komputerach, wyświetlaczach i innych urządzeniach elektronicznych. Odchodząc od skupiania się wyłącznie na substancjach zakazanych, w projekcie zaproponowano dodanie listy substancji akceptowanych, określającej substancje, które zostały ocenione i uznane za bezpieczniejsze alternatywy.

Substancje niehalogenowe. Potrzeba lepszych informacji

Halogenowe środki zmniejszające palno