Jest to stara informacja prasowa i informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne

Tutaj znajdziesz nasze najnowsze informacje prasowe

Dzisiejsza szeroka konsumpcja elektroniki prowadzi do powstawania alarmujących ilości odpadów i uwalniania substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska. Ograniczone zasoby naturalne są wydobywane z ziemi w szybkim tempie, a ich rezerwy są na wyczerpaniu. Przedłużając żywotność produktów, jednostki i organizacje mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

24 stycznia po raz drugi odbędzie się Circular Electronics Day. Ponad dwanaście międzynarodowych organizacji wspiera inicjatywę, która ma na celu zwiększenie świadomości, dlaczego produkty elektroniczne powinny mieć dłuższe życie poprzez naprawy, modernizacje i ponowne wykorzystanie.

Rocznie na świecie powstaje 50 milionów ton odpadów elektronicznych. Odpady elektroniczne zawierają cenne metale, a także substancje niebezpieczne, które często są uwalniane do środowiska i wpływają na zdrowie ludzi. Jeszcze więcej odpadów powstaje podczas wytwarzania produktów - aby wyprodukować notebook, powstaje 1200 kilogramów odpadów, na przykład z przemysłu górniczego i metalurgicznego. Problemy środowiskowe wynikają z dzisiejszej gospodarki linearnej, w której surowce są wydobywane w celu wytworzenia produktów, które często mają krótki okres użytkowania, zanim zostaną wyrzucone.

"Musimy przejść do gospodarki obiegowej, w której produkty i materiały są traktowane w odpowiedzialny sposób. Celem jest maksymalne wydłużenie czasu życia produktu i traktowanie wyrzucanych produktów jako cennych zasobów, wykorzystywanych do produkcji nowych produktów" - mówi Andreas Rehn, kierownik projektu rozwoju kryteriów w TCO Development, organizacji stojącej za certyfikacją zrównoważonego rozwoju produktów IT, TCO Certified.

Organizatorzy inicjatywy zachęcają zarówno osoby prywatne, jak i organizacje do przyczynienia się do bardziej zrównoważonego wykorzystania elektroniki poprzez dzielenie się wskazówkami i inspirowanie innych do ponownego użycia produktów z hashtagiem #CircularElectronicsDay.

Pięć prostych kroków, które mogą wydłużyć żywotność sprzętu elektronicznego

  • Kup swój produkt z drugiej ręki. Prosząc o produkty używane lub przeznaczone do ponownego użycia, zarówno osoby prywatne, jak i organizacje mogą wnieść swój wkład.

  • Zastanów się, czy jest możliwość naprawy lub sprzedaży produktu. Usuwając stare dane, odnawiając go i unowocześniając, możesz zapewnić mu dłuższe życie.

  • Jeśli musisz kupić nowy produkt, wybierz taki, który posiada certyfikat zrównoważonego rozwoju zgodny z normą ISO 14024. Kryteria muszą być wówczas wszechstronne, istotne i obejmować pełny cykl życia produktu, a zgodność z kryteriami musi być zweryfikowana przez niezależną część.

  • Kup produkt o wysokiej wydajności. Pozwoli Ci to zachować go przez dłuższy czas.

  • Elektronika zawiera cenne zasoby i nie powinna być traktowana jak odpad. Jeśli nie jest możliwe ponowne wykorzystanie lub sprzedaż starych produktów, oddaj je do punktu recyklingu lub innego punktu zbiórki, w którym zajmą się one zużytymi materiałami. Wielu sprzedawców akceptuje pozostawienie u nich starych produktów w celu poddania ich recyklingowi.