Ten fragment opinii został opublikowany przez GreenBiz

Poprzez inne zarządzanie cyklem życia produktów IT, takich jak notebooki, Twoja organizacja może zająć się niektórymi z najbardziej palących problemów zrównoważonego rozwoju na świecie.

Obecnie nasz sposób produkcji i korzystania z technologii informacyjnych przyczynia się do problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak nadmierne wykorzystanie ograniczonych zasobów naturalnych oraz masowe narażenie ludzi i środowiska na działanie substancji niebezpiecznych.

Gospodarka cyrkularna oferuje potężne rozwiązania, które mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Ten artykuł koncentruje się na tym, jak Twoja organizacja może kupować i zarządzać produktami IT, a w szczególności notebookami, w sposób cyrkularny - jest to strategia, która może przynieść korzyści Twojej firmie w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także korzyści finansowe.

Wydłużenie okresu użytkowania produktów zmniejsza emisję CO2

Ważnym założeniem modelu biznesowego circular economy jest utrzymanie produktów i materiałów w użyciu tak długo, jak to możliwe. Jest to zdecydowanie coś, o czym warto pomyśleć, jeśli chodzi o notebooki kupowane i używane przez Twoją organizację.

Produkty IT są źródłem gazów cieplarnianych (GHG) w całym ich cyklu życia - od produkcji, poprzez dystrybucję, użytkowanie i utylizację. Aby określić najlepszy sposób obniżenia tych emisji, trzeba wiedzieć, skąd one pochodzą.

W raporcie "Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice", TCO Development bada emisję gazów cieplarnianych w procesie produkcji, dystrybucji, użytkowania i utylizacji notebooka oraz to, jak zakup nowego komputera wpływa na emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z przedłużeniem żywotności istniejącego urządzenia.

Z analizy wynika, że zdecydowana większość gazów cieplarnianych jest emitowana w fazie produkcji. Gdy notebook jest używany przez cztery lata, szacowany całkowity ślad węglowy w cyklu życia wynosi 299 kilogramów. Z tego 79,8 procent gazów cieplarnianych jest emitowanych w fazie produkcji, 6,8 procent podczas transportu, 13,2 procent w fazie użytkowania i 0,2 procent na końcu życia.

Ponieważ prawie 80 procent emisji powstaje w fazie produkcji, wydłużenie okresu eksploatacji notebooka w oczywisty sposób doprowadzi do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Gdy notebook jest używany przez sześć lat zamiast czterech, emisja gazów cieplarnianych zmniejsza się o 29 procent. Dla organizacji zatrudniającej 1000 pracowników oznacza to redukcję o 216 250 kg w ciągu 10 lat. Strategia ta oszczędza również zasoby naturalne i zapobiega powstawaniu odpadów elektronicznych.